Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

motylkowa
9210 3e59 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaLuukka Luukka
motylkowa
summer chill
Reposted fromcats cats viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Sponsored post
feedback2020-admin
motylkowa
5293 c472
motylkowa
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
motylkowa
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice
motylkowa
4782 a9f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
motylkowa
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaLuukka Luukka
motylkowa
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatwice twice

July 16 2018

motylkowa
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
motylkowa
8096 5697 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz
motylkowa
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawarkocz warkocz
motylkowa
motylkowa
7003 51b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...