Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

1548 1e90 500

November 21 2019

motylkowa
0546 9d3f 500
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
motylkowa
motylkowa
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatwice twice
motylkowa
6793 74fe 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaLuukka Luukka
motylkowa
2526 c327 500
Reposted frombruxa bruxa viaubza ubza

November 15 2019

motylkowa
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatwice twice
motylkowa
2973 282a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
motylkowa
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
motylkowa
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Morning Strolls in Yosemite
motylkowa
8263 aa2f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaubza ubza
motylkowa
5465 85d9
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaubza ubza

October 23 2019

motylkowa
5593 ad6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabirke birke
motylkowa
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viabirke birke
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 22 2019

motylkowa
1204 b047
Reposted fromnyaako nyaako viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 23 2019

motylkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...