Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

motylkowa
"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.
Reposted fromdilma dilma viablubra blubra
motylkowa
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaLuukka Luukka
motylkowa
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka viamadamebutterfly madamebutterfly
motylkowa
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
motylkowa
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamojenastroje mojenastroje
motylkowa
3018 2fb4
motylkowa
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka
motylkowa

May 31 2017

motylkowa
2404 565f 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaLuukka Luukka
7703 6fec 500
Reposted fromturquoise turquoise viamojenastroje mojenastroje
motylkowa
motylkowa
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaLuukka Luukka
motylkowa
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viayourheartbeat yourheartbeat
motylkowa
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
4363 45f2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viablubra blubra
3370 6964 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl