Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

motylkowa
2021 2056 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
motylkowa
7273 8d11 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viablubra blubra
motylkowa
motylkowa
4023 60f3 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 25 2018

motylkowa
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viablubra blubra
motylkowa
2457 bfea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
motylkowa
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
motylkowa
4329 24d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viablubra blubra

February 12 2018

motylkowa
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viablubra blubra
motylkowa
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluedress bluedress
motylkowa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabluedress bluedress
motylkowa
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
motylkowa
motylkowa
motylkowa
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viablubra blubra
5610 b355
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaLuukka Luukka
motylkowa
5191 07de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl