Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

motylkowa
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viablubra blubra
motylkowa
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluedress bluedress
motylkowa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabluedress bluedress
motylkowa
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
motylkowa
motylkowa
motylkowa
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viablubra blubra
5610 b355
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaLuukka Luukka
motylkowa
5191 07de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
motylkowa

January 23 2018

motylkowa
motylkowa
1280 cc9a 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viawarkocz warkocz
motylkowa
motylkowa
motylkowa
7897 8ad8
Reposted fromLazhward Lazhward viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N. Sparks
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
1777 3636
Reposted fromsohryu sohryu viaLuukka Luukka
motylkowa
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
motylkowa
2244 0458 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
motylkowa
Reposted frommayamar mayamar viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl