Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

motylkowa
motylkowa
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparampam parampam
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Reposted fromDennkost Dennkost viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLuukka Luukka
motylkowa
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaLuukka Luukka
motylkowa
9210 3e59 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaLuukka Luukka
motylkowa
summer chill
Reposted fromcats cats viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
motylkowa
5293 c472
motylkowa
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
motylkowa
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice
motylkowa
4782 a9f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
motylkowa
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaLuukka Luukka
motylkowa
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatwice twice

July 16 2018

motylkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl