Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

motylkowa
5224 d8b4 500

July 10 2017

motylkowa

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapampampam pampampam
motylkowa
3186 df25 500
motylkowa
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viawarkocz warkocz
motylkowa
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viawarkocz warkocz
motylkowa
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
motylkowa
2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
motylkowa
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viawarkocz warkocz

July 05 2017

motylkowa
4233 8c83
Reposted fromheroes heroes viawarkocz warkocz
motylkowa
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
motylkowa
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
motylkowa
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
motylkowa
Reposted fromthetemple thetemple viawarkocz warkocz
motylkowa
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl