Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

motylkowa
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
motylkowa
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamojenastroje mojenastroje
motylkowa
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen viamojenastroje mojenastroje
motylkowa
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viamojenastroje mojenastroje
motylkowa
8434 b4b5
Reposted fromizutu izutu viablubra blubra
motylkowa
1865 4bb2
Reposted fromfor-witches for-witches viablubra blubra
motylkowa
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viablubra blubra

February 21 2017

motylkowa

February 20 2017

motylkowa
4451 2536
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
motylkowa
1176 3714
Reposted fromrof rof viakabu kabu

February 15 2017

motylkowa
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
motylkowa
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viamruugaa mruugaa
motylkowa
Udało się nam to niespotkanie. 
— PIN "Niekochanie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamruugaa mruugaa
motylkowa
9890 61a5 500
Reposted fromverronique verronique viabirke birke
motylkowa
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
motylkowa
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamruugaa mruugaa
motylkowa
4674 ffe1
motylkowa
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viamruugaa mruugaa
motylkowa
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl