Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

motylkowa

Prosto

nie płacz 
jeszcze oczy zabłysną
długą paletą barw 
i góry 
które lubisz 
rozetną nad Tobą niebo
i zasypie cię 
to co większość nazywa szczęściem 
choć to przeważnie lekkość 
i trochę kasy w kieszeni

nie płacz 
to tylko życie

będzie takie jakie chcesz

A. Ballo

Reposted bybluedress bluedress

November 12 2017

5126 3638 500

markv5:

Страж

Reposted fromgreggles greggles viaLuukka Luukka
motylkowa
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamruugaa mruugaa
motylkowa

October 27 2017

motylkowa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
motylkowa
6499 8e73
Reposted fromministerium ministerium viaLuukka Luukka
motylkowa
1994 fc6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabluedress bluedress
motylkowa
0196 ff65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabluedress bluedress
motylkowa

October 23 2017

motylkowa
Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
9723 1113
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
7302 9956
Reposted frommyshirt myshirt viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
motylkowa
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viabluedress bluedress

October 17 2017

motylkowa
motylkowa
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viagdziejestola gdziejestola
motylkowa

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaLuukka Luukka
motylkowa
3987 989a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl