Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

motylkowa
motylkowa
motylkowa
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaLuukka Luukka
motylkowa
9006 17dd
Hurricane Irma, Miami.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka
1857 2609 500

Anjelica Hyde - Pippa Doll
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/09/anjelica-hyde-pippa-doll/

Reposted fromcuty cuty viablubra blubra
motylkowa
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viagdziejestola gdziejestola
motylkowa

August 25 2017

motylkowa
motylkowa
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
motylkowa
0978 e204 500
Reposted fromwordshaker wordshaker viawarkocz warkocz
motylkowa
7005 5e86
Reposted fromstroschek stroschek viablubra blubra
motylkowa
7744 d3b9 500
Reposted frompulperybka pulperybka viablubra blubra
motylkowa
7843 33a5
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaLuukka Luukka
motylkowa
7499 5e74 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaLuukka Luukka
motylkowa

Switzerland.

August 08 2017

motylkowa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
motylkowa
8105 044f 500
Reposted frommistermagic mistermagic viagdziejestola gdziejestola

July 11 2017

motylkowa
5224 d8b4 500

July 10 2017

motylkowa

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapampampam pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl